• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • İl Sağlık Müdürlüğü Bildirisi - 02/03/2016
 • T.C. SAKARYA VALİLİĞİ

  İl Sağlık Müdürlüğü

   

  Sayı: 56019895/199

  Konu: Muayenehane Açılışı Hk.

  Tarih: 18/02/2016 

  Müdürlüğümüz denetim ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde ve hekimlerimizce Müdürlüğümüze yapılan başvurular kapsamında tespit edilen bazı hususlar ile ilgili bilgilendirme yapılmasında fayda görülmüştür;

  a) Bilindiği üzere 03.02.2015 tarih ve 29256 sayılı Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Ek: 1/a “Muayenehane Açma Başvurusunda İstenecek Belgeler” arasında “Röntgen cihazına ait Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan alınmış lisans belgesi ” de yer almaktadır. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Müdürlüğümüze iletilmiş olan 19.11.2015 tarihli ekte kayıtlı yazıda “ Mezkûr hükümler gereği ağız ve diş sağlığı hizmeti verilen sağlık kuruluşlarında kullanılmakta olan radyoloji cihazları için Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan lisans alınmasının zorunlu olduğu, başvuru yapılmasının lisans alındığı anlamına gelmediği ve bu nedenle başvuru belgesinin lisans belgesi yerine geçmeyeceği hususunda…” şeklinde görüş belirtilmiş olduğundan bundan sonra Müdürlüğümüze yapılacak olan muayenehane açma başvurularında açılış işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için TAEK lisans belgesi sorgulanacak olup, temin edilmediği durumlarda ruhsatname düzenlenemeyecektir. Ayrıca Yönetmelik 27. Madde, 1. Fıkra, (a) bendinde; “Ruhsatname almadan faaliyet gösterilemez.” ve Ek:8 Müeyyide Formu 1. maddesinde ; “Bu yönetmeliğe uygun olarak ruhsat belgesi veya uygunluk belgesi almadan hizmet verilmesi halinde Valilikçe faaliyeti durdurulur ve kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.” denildiğinden bu şekilde faaliyet gösterdiği ve hasta kabulüne başladığı tespit edilen muayenehanelerin mühürlenerek faaliyetinin durdurulacağı,

  b) Muayenehane Ruhsatnamesi alınmadan, hastaların hizmet alma talebi ile sağlık kuruluşuna başvurmasına neden olabileceğinden, tabela asılmaması gerektiği,

  c) Muayenehane açılış işlemleri sırasında sürecin en hızlı ve sorunsuz biçimde yürütülebilmesi için yazımız ekinde sunulmuş olan iş akış şeması ve gerekli evraklar listesinin rehber alınarak iş ve işlemlerin yürütülmesi;

  d) Yönetmelik 25.madde 3. Fıkrasında; ” Tabelaları ile basılı ve elektronik ortam materyallerinde, ruhsatnamesinde kayıtlı sağlık kuruluşu ismi dışında başka bir isim kullanılamaz.”denilmekte olup, Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen denetimler, yazılı başvurular, web sitesi tanıtımları vb. kanallarla bu maddeye aykırı uygulamaların olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle tabelalarda, basılı evraklarda ve özellikle de elektronik ortam tanıtım materyallerinde sağlık kuruluşunun, ruhsatnamesinde kayıtlı ismi dışında isimlerin kullanılmaması;

  Muayenehane açma talebinde olan hekimlerimizin bu hususları dikkate alarak gerekli iş ve işlemleri yürütmelerini rica ederim.

  Şakir ÖZDİKİCİ

  Vali adına

  Vali Yardımcısı

   

  EKLER:

  1-  İş Akış Şeması

  2-  Gerekli Evrak Listesi

  Duyuru Arşivi

 • TDB Kimlik Kartı
 • Kalibrasyon İçin HTC Medikal firması ile anlaşma sağlanmıştır.
 • İl Sağlık Müdürlüğü Tarafından Düzenlenen Yardımcı Personellere Yönelik Eğitim
 • E Nabız Projesinin Yürütmesi Durduruldu
 • 2.Ağız Diş Sağlığı Parlamentosu 18 Mart'ta İstanbul'da Gerçekleşecek
 • İl Sağlık Müdürlüğü Bildirisi
 • Türk Diş Hekimleri Birliği 22. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi • Etkinlik Takvimi