• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • TDB Kimlik Kartı - 16/02/2017
 • Değerli meslektaşlarımız,

  Hala bir kısmımızın TDB kimlik kartının olmadığını fark ettiğimiz için TDB kimlik kartı ve SDE kredilendirmesi hakkında bir bilgilendirme yazısı yayınlamayı uygun gördük:

  TDB kimlik kartı Türk Diş Hekimleri Birliği'nin sizler için oluşturduğu fotoğrafınızı ve diploma bilgilerinizi içeren aynı zamanda SDE kredilendirmesi dahilinde olan etkinliklerden kredi puanı almanızı sağlayan bir kimlik kartıdır. TDB kimlik kartınızı çıkartmak için oda sekreterimize başvuruda bulunmanız ve sadece 25TL ödeme yapmanız yeterlidir.

  Diş hekimliği fakültelerinde edinilen bilgi ve becerilerin unutulmamasını, diş hekimliği alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin izlenmesini ve daha nitelikli diş hekimliği hizmeti verilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikler 'Sürekli Diş hekimliği Eğitimi' (SDE) olarak adlandırılmaktadır.

  SDE kredi puanlarınızı alabilmeniz için seminerlerin giriş ve çıkışlarında TDB kimlik kartlarınızı görevli arkadaşlara okutmanız gerekmektedir.

  Daha detaylı bilgiye www.tdb.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz .

  SDE Etkinliklerinin Kredilendirilmesi

  d) Kredilendirilen SDE etkinliğine konuşmacı ve dinleyici olarak katılanlara da kredi puanı verilir.

  e) Etkinliğin konuşmacılarının en az doktor/uzman düzeyinde olması tercih edilir.

  f) Sözlü SDE etkinliklerinin kredilendirilmesinde aşağıdaki yöntem uygulanır.     

  1) Etkinliğe dinleyici olarak katılanlara her eğitim saati için “1” kredi,

  2) Etkinliğe konuşmacı olarak katılanlara her eğitim saati konuşma için “3” kredi, konunun   hazırlanmasına yardımcı olan diğer kişilere “2” kredi,

  3) SDEYK tarafından tanınmış düzenleyicilerin etkinliklerinde tüm krediler “1,5” katı  olarak uygulanır.

  g) Etkinliğin kredilendirilmesi için manyetik kart kullanılmadığı durumlarda değerlendirme formu (FORM B) dinleyiciler tarafından doldurularak etkinliğin SDE sorumlusuna teslim edilmelidir. Manyetik kart kullanılması halinde ise toplantılara giriş ve çıkışlarda kart okutulmalıdır.

  SDE Belgesi
  MADDE 11 – (1)   SDE Belgesi alabilmek için en çok dört yıllık bir dönem sonunda (80) kredi puanının alınmış olması gerekir.             

  (2) SDE Belgesi almak için bulunulan tarihten dört yıl geriye gidilerek kredi puanları toplanır. Belgenin geçerlilik süresi dört yıldır. Her dört yılda bir, kredisini tamamlayanlara yeni belge verilir. Kredisini tamamlayanlara verilecek SDE Belgesi 2 ay içerisinde teslim edilir.

  (3) TDB, Dişhekimleri Odalarının her yıl en az (20) kredilik etkinlik düzenlemeleri için gerekli yönlendirmeleri yapar.

  (4) Kamuda çalışan dişhekimlerinin etkinliklere katılabilmeleri için çalıştıkları kurum yöneticileri tarafından gerekli kolaylık gösterilir. Dişhekimlerinin eğitime katılmaları sebebiyle özlük hakkı kaybına uğramamalarını sağlayacak önlemler alınır.            

  (5) Dişhekimleri çalışmaya başladıkları tarihten itibaren dört yılda SDE Belgesini almalıdır.         

  (6) Üniversitelerde akademik personel olarak çalışanlar haricinde halen çalışmakta olan Dişhekimleri bu Yönerge’nin yayımı tarihinden itibaren 4 yıl içerisinde SDE Belgesini almalıdır.

  (7) Yazılı ve elektronik ortam SDE etkinliklerinden alınan krediler, toplam kredinin %25’ini geçemez.                 


  Duyuru Arşivi

 • TDB Kimlik Kartı
 • Kalibrasyon İçin HTC Medikal firması ile anlaşma sağlanmıştır.
 • İl Sağlık Müdürlüğü Tarafından Düzenlenen Yardımcı Personellere Yönelik Eğitim
 • E Nabız Projesinin Yürütmesi Durduruldu
 • 2.Ağız Diş Sağlığı Parlamentosu 18 Mart'ta İstanbul'da Gerçekleşecek
 • İl Sağlık Müdürlüğü Bildirisi
 • Türk Diş Hekimleri Birliği 22. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi • Etkinlik Takvimi