• Anasayfa
  • Favorilere Ekle

Avea`Nın Yeni Fiyat Tarifeleri

AVEA`NIN YENİ FİYAT TARİFELERİ 

 

Türk Dişhekimleri Birliği ile AVEA arasında imzalanan protokol gereğince, Personell Paket Tarifesi ücretlerinde, 1 Şubat 2008 tarihi itibarıyla değişiklik yapılmıştır.

 

Yeni tarifeye göre;  aylık sabit ücret 13,50 YTL’dir.

 

01.02.2008 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni tarife fiyatları aşağıdaki gibidir.

 

Meslektaşlarımıza duyurulur..

 

PERSONELL PAKET-TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ

Aylık Katılım Ücreti

13,50 YTL

Ücretsiz Görüşme Süresi

600 Dakika

Grup İçi

0,053 YTL / dk

Grup Dışı

0,19 YTL / dk

Sabit Hat

0,38 YTL / dk

Diğer GSM

0,38 YTL / dk

Personel Adına Hat Adedi

5 Hat

SMS

Standart **

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-          Her ay 600 dakika ücretsiz görüşme süresi verilecektir. İlgili ay içerisinde tüketilmeyen dakikalar sonraki aya devretmeyecektir. Ay içerisinde ücretsiz görüşme süresi üzerindeki kullanımlar grup içi fiyatından ücretlendirilecektir.

 

-         Standart SMS fiyatı, 01.02.2008 tarihinden itibaren 19 Ykr olarak uygulanacaktır.

 

-         Yukarıdaki tabloda belirtilmeyen tüm hizmetler için (uluslararası çağrılar, katma değerli hizmetler..vb) Standart Tarife Fiyatları geçerlidir.

 

-         Tüm fiyatlara KDV dahil, ÖİV hariçtir.

   

 

 

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ İLE AYCELL ARASINDA

MOBİL TELEFON HATTI ALINMASI PROTOKOLÜ İMZALANDI

 

Türk Dişhekimleri Birliği ile AYCELL (TT&TIM İLETİŞİM HİZ. A.Ş.) arasında, 12.05.2004 tarihinde, Birliğimizi, Dişhekimleri Odalarını ve meslektaşlarımızı kapsayan AYCELL’den  mobil telefon hattı alabilmelerine olanak sağlayan  protokol imzalanmıştır.


Protokol hükümleri 12.06.2004 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

 

**

 

GENELGE

Sayı     : 001-1.544                                                           Tarih          : 28.05.2004

Konu   : AYCELL ile Kurumsal Abonelik

 

…………….

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

 

 

             Türk Dişhekimleri Birliği ile AYCELL (TT&TIM İLETİŞİM HİZ. A.Ş.) arasında, 12.05.2004 tarihinde, Birliğimizi, Dişhekimleri Odalarını ve meslektaşlarımızı kapsayan AYCELL’den  mobil telefon hattı alabilmelerine olanak sağlayan  protokol imzalanmıştır.

 

            Söz konusu Protokole göre AYCELL’den mobil telefon hattı alacak dişhekimlerinin ekte yer alan açıklamalara göre işlem yapmaları gerekmektedir.

 

             Birliğimizin www.tdb.org.tr adresli web sitesinde de yer alan başvuru şekil ve koşullarına ait bilgiler ektedir.

 

              Bilgilerinizi ve bölgenizdeki dişhekimlerine duyurulmasını rica ederim.

 

Saygılarımla,

Murat ERSOY

Türk Dişhekimleri Birliği

Genel Sekreteri

                                                                                                                                            

Ek:

1- Başvuru Bilgileri

2- Tarife Bilgileri

3- Personel Onama Formu

  

AYCELL KURUMSAL ABONELİK

BAŞVURU BİLGİLERİ

 

        

BİREYSEL BAŞVURULAR

 

- 1 adet Nüfus Cüzdanı veya sürücü belgesi fotokopisi 

- 1 adet Nüfus Cüzdanı veya sürücü belgesi fotokopisi 

 

             ile AYCELL’in ana bayilerine Dişhekimlerince doğrudan yapılması gerekmektedir. 

 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İÇİN YAPILACAK BAŞVURULAR

      

               - 1 adet Nüfus Cüzdanı veya sürücü belgesi fotokopisi 

               - 1 adet Personel onama formu (Oda ve Birlik merkezince alınacak telefonlar için kullanılacak)

               - 1 adet Kurum kimlik fotokopisi

 

  ile AYCELL’in ana bayilerine Birlikçe / Odaca yapılabilecektir. 

 

PERSONEL ONAMA FORMUNUN DÜZENLENMESİ

 

Ekte yer alan Personel Onama Formu her bir mobil telefon hattı talebi için 1 nüsha olarak doldurduktan sonra, Birlik / Oda Yönetimince onaylanacaktır.

 

 

DİĞER KONULAR

 

1) Halen adlarına kayıtlı AYCELL mobil telefon hattı olanların da söz konusu tarifeden yararlanabilmeleri için,  ilgili ve yetkili bir AYCELL bayisine dilekçe vermeleri yeterlidir.

 

2) AYCELL mobil telefon hattı almak için başvuranlardan, varsa diğer operatörlere ait mobil telefon hatlarını kapatmaları (Turkcell ve/veya Telsim) ve buna ilişkin belgeyi de ibraz etmeleri kaydıyla, yeni hattın açılımına ilişkin bir defa alınan vergi vb. ücretler alınmayacaktır. Söz konusu belgenin ibraz edilmemesi durumunda ise ücretler ilgilisinden alınacaktır.

 

3) Kapatılan mobil  telefon hattının aranılması durumunda, iki ay süreyle, yeni mobil telefon hattı numarasının, ilgili yasa gereği, anonsu yapılacaktır.

 

4) Ayrıca, anılan protokolün uygulanmasına ilişkin olarak AYCELL’in 444 1 505 numaralı sabit telefonunun veya mobil telefonlardan 6060 numaranın aranılmasıyla detaylı bilgi alınabilecektir.   

  

TARİFE BİLGİLERİ

 

Aşağıda verilen tarifedeki sabit ücret her yıl en fazla bir yıllık TÜFE artış oranında            AYCELL   tarafından artırılabilecektir.

 

-       Verilen fiyatlara KDV dahil, ÖİV hariçtir.

-       Aşağıda verilen tarife yurtiçi aramalar için geçerlidir.

-       Aşağıda verilen tarifede belirtilmeyen tüm aramalar ve servisler için standart tarife geçerlidir.

-       Tarifedeki grup dışı ücretler,Telekomünikasyon kurumunun belirlediği fiyat  sınırının aşmamak   şartıyla, piyasa koşullarına göre AYCELL tarafından düzenlenebilecektir. Her bir kurumsal abone adına en fazla 2 (iki) adet AYCELL mobil hat tesis edilebilecektir

 

Bu kapsamda projeye ilişkin tarife bilgileri aşağıdaki gibi olup; KURUMSAL ABONENİN, AYCELL’den AYCELL’e Grup İçi Görüşme Süresi bir ayda toplam 100 (Yüz) dakika olup, bu süre aşıldığında, yapılan grup içi görüşmeler  grup dışı arama ücretlerinden ücretlendirilecektir

 

 

PERSONEL TARİFE BİLGİLERİ

 

KATILIM ÜCRETİ İşbu protokol kapsamında yapılacak abonelikler için  aylık 5.000.000TL / abone sabit ücret alınacaktır.

 

Grup İçi VPN

 

Aycell’den Aycell’e

 

ÜCRETSİZ

 

 

 

Grup Dışı

 

 

Aycell’den Aycell’e

Aycell’den Sabit Telefona

Aycell’den Diğer GSM Operatörlerine

ve ARİA

60.000 TL/dk

198.000 TL/dk

498.000 TL/dk

 

GPRS ücretleri:

Aycell’in yürürlükte olan standart tarifesi uygulanacaktır.

 

 SMS ücretleri:

Aycell’in yürürlükte olan standart tarifesi uygulanacaktır. 

 

  

PERSONEL ONAMA FORMU

 

TT&TIM İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.’ye

 

Aşağıda adı ve soyadı yazılı kişi halen TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ / ODAMIZ’da çalışmakta olup, Aycell ile TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ arasında imzalanan 12.05.2004 tarihli sözleşmeye istinaden adı geçenin TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ VPN grubuna dahil edilmesi uygundur.

 

Gereğini rica ederim.

                                                                                  İmza

 

                                                            …………………………………

  

 

Tarih: ..../..../ .....

 

Adı Soyadı

 

TC. Kimlik No

 

Sicil No

 

Görevi

 

İş Adresi

 

İş Telefonu

 

Ev Adresi

 

Ev Telefonu

 

Etkinlik Takvimi