• Anasayfa
  • Favorilere Ekle

Odaya Üyelik Başvurusunda Gerekli Belgeler

Anayasanın 135. maddesi ve Kanunun 17. maddesi gereğince bir oda sınırları içinde sanatını serbest olarak icra etmeye başlayan dişhekimleri bir ay içinde o il veya bölge Odasına üye olmak ve üyelik görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Mesleklerini serbest olarak icra etmeksizin kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadî teşebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde çalışan diş hekimleri ile herhangi bir sebeple mesleğini icra etmeyenler istedikleri takdirde Odalara üye olabilirler. Özel kanunlarında üye olamayacaklarına dair hüküm bulunanlardan mesleklerini serbest olarak icra edenler; mesleki hak, yetki, disiplin ve sorumluluk bakımından bu kanun hükümlerine tabidirler. Bu istisna dışında mesleğin serbest olarak yapılabilmesi için mutlaka ilgili dişhekimleri odasına kayıt olunması zorunludur.

Odaya kayıt olabilmek için aşağıdaki belgelerle başvurmak gereklidir:

a) Bir adet diploma veya doktor bilgi bankası çıktısı (noterden onaylı olacak ve aslı         oda yetkilisi tarafından görülecektir),
b) Bir adet nüfus cüzdanı sureti,
c) Bir adet ikametgâh belgesi,
d) Nüfus kayıt örneği
e) İki adet yeni çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf,
f) Dilekçe,
g) Başka bir oda bölgesinden geliyor ise ilişik kesme belgesi,
h) Oda üyelik aidatı ve kayıt ücreti.

 
Ayrıca TDB Kimlik Kartı almak isteyen meslektaşlarımızın Odalarına başvuru yapmaları gereklidir.

Etkinlik Takvimi