• Anasayfa
  • Favorilere Ekle

2019 Yılı Aidatları

Türk Dişhekimleri Birliği 17. Olağan Genel Kurulunda alınan karar gereği 2019 üye aidatları;


1. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimleri ile bu kurum ve kuruluşların sahibi veya  ortağı dişhekimlerinden;  450,00 TL,   

2. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleğini icra etmeyen dişhekimlerinden, özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sahibi veya ortağı olmaları durumunda aidatlarının birinci maddede belirtilen miktarda,

3. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veya mesleğini icra etmeyen dişhekimlerinden; 225,00 TL, 

4. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ilk kez çalışmaya başlayan dişhekimleri ile ilk defa özel sağlık kurum ve kuruluşun sahibi veya ortağı olan dişhekimlerinden; 225,00 TL aidat alınacaktır.

5. Kayıt Ücreti ise; 225,00 TL olacaktır.
 

Genel Kurul kararlarının  aynı başlık altındaki 10.maddesine göre de; üye aidatlarının ait oldukları yılın ilk günü tahakkuk ettirilmesi ve Mart ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. 31.03.2019  tarihinden sonra yapılan Oda aidat ödemelerinin ana paralarına her ay için Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükmü gereğince %1.40 oranında yasal faiz işlemektedir.      

 

BANKA HESAP BİLGİLERİ

HESAP ADI
T.D.B.SAKARYA DİŞ HEKİMLERİ ODASI

ZİRAAT BANKASI
ADAPAZARI ŞUBESİ
ŞUBE KODU : 0019
HESAP NO    : 29556027 – 5001
IBAN NO      : TR09 0001 0000 1929 5560 2750 01

 
Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

SAKARYA DİŞ HEKİMLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU