• Anasayfa
  • Favorilere Ekle

2021 Yılı Aidatları


Değerli Meslektaşım,

Birlik Genel Kurulumuz COVID-19 Pandemisi nedeniyle 2020 Ekim ayında  yani normal zamanında yapılamamıştır. Pandeminin sosyal hayatımıza ve çalışmalarımıza  getirdiği belirsizliğin devam etmesi  Birlik Genel Kurulunda alınması zorunlu kimi kararları almamıza neden olmuştur. Bunlardan biri de yeni dönem aidatlarının belirlenmesidir.

Değerli Meslektaşım,

Odalarımızın gelir kalemlerini ağırlıklı olarak üyelik aidatları oluşturmaktadır. Kurumsal vizyonumuzun toplumdaki temsil yeteneği; Odalarımızın fiziki koşulları ve üyelerine verdikleri bilimsel ve sosyal etkinlikleriyle ölçülmektedir.  TDB Genel Kurulu'nun zamanında yapılamaması ve dolayısıyla reel enflasyona rağmen 2021 yılı aidatlarının buna göre güncellenememesi, Odalarımızın ve dolayısıyla Birliğimizin daha da büyük sıkıntılar yaşayacağı endişesini doğurmaktadır. 

Anayasa’nın 135. Maddesi ve 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu uyarınca Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarına verilmiş olan görevlerin yerine getirilebilmesi için, mücbir sebep nedeniyle toplanamayan Genel Kurul’un toplanıp karar  alıncaya kadar Odaya kayıt ücreti ve üye aidatlarının tedbiren Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesine mecbur kalınmıştır.    

2021 yılı TDB Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi; Pandemi dolayısıyla bakılan hastalara ayrılan tedavi sürelerinin uzadığı, hastalar arası bekleme süresinin zorunlu olarak geniş tutulduğu ve buna bağlı olarak da  hizmet yoğunluklarımızın azalması nedeniyle günlük hasta ve işlem sayılarımızda bir düşüşün yaşandığı, kişisel korunma ekipmanlarının arttığı ve çalışan hekim ve yardımcılarının hastalığa yakalanma olasılığı nedeniyle iş gücü kaybına uğranacağından risk oranının artırılması gerektiği, su-elektrik ücretlerindeki artış, tüm malzemelerimizin bağlı olduğu döviz fiyatlarının bir yıl önceki tahminlerimizin çok üstünde seyretmiş olmasından kaynaklı ilave girdi ve malzeme fiyatlarındaki artışları, çalışanlarımızın  ve   teknisyen ücretlerindeki artış, hekim yaşam standartları ve sabit gider artışlarımız  gibi hususlar da  göz önünde tutularak 2020 Tarifemize  %30 oranında  bir artış yapılmıştır.

Diğer yandan; 5-6-7 Kasım 2010 tarihli  13.Olağan Genel Kurulumuzda Yardımlaşma Fonu aidatının Odaların aidat gelirlerinden Birliğe gönderilen Birlik payının %20’sinden oluşturulmasına karar verilmiş,  8-9-10 Mayıs 2015  tarihli 15.Olağan Genel Kurulumuzda ise; geçen  süre sonunda TDB bütçesinin küçüldüğü görüldüğünden bu oran  %5’e  düşürülmüştü. 2020 yılında  3 depremde yaşadığımız mağdur meslektaşlarımıza sınırlı imkanlarımız nedeniyle yeterli yardımın yapılamayışıyla,  gelecekte Marmara bölgesinde beklenen muhtemel deprem de göz önüne alınarak  Birlik payının  %5'inden oluşan fon oranının önümüzdeki  genel kurulda  artırılması yönünde önerge sunulacak olup, bu artış oranıyla TDB genel bütçesinin  yine küçüleceği, ülkemizdeki reel enflasyonun da Oda ve Birlik çalışmalarını olumsuz etkileyeceği düşünülmektedir.

Anayasa’nın 135. Maddesi ve 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu uyarınca Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarına verilmiş olan görevlerin yerine getirilebilmesi için, mücbir sebep nedeniyle toplanamayan Genel Kurul’un toplanıp karar alıncaya kadar yukarıda sayılan genel gerekçeler doğrultusunda 2021 yılında uygulanacak yıllık üye aidatları;  

  1. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimleri ile bu kurum ve kuruluşların sahibi veya ortağı dişhekimleri için 800,00 TL, 
  2. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleğini icra etmeyen dişhekimleri ayrıca özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sahibi veya ortağı olmaları durumunda birinci maddede belirtilen miktarda, 
  3. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veya mesleğini icra etmeyen dişhekimleri için 400,00 TL, 
  4. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ilk kez çalışmaya başlayan dişhekimleri ile ilk defa özel sağlık kurum ve kuruluşun sahibi veya ortağı olan dişhekimleri için 400,00 TL 
  5. Kayıt Ücreti 400,00 TL, olacaktır. 

Aidatların miktarı dışındaki diğer hususlar hakkında 13-14 Nisan 2019 tarihinde yapılan TDB Olağanüstü Genel Kurul kararlarına uygun olarak hareket edilecektir.

Üye aidatları Odalarımız tarafından yılın ilk günü tahakkuk ettirilecek olup, Eylül ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.

 

BANKA HESAP BİLGİLERİ

HESAP ADI
T.D.B.SAKARYA DİŞ HEKİMLERİ ODASI

ZİRAAT BANKASI
ADAPAZARI ŞUBESİ
ŞUBE KODU : 0019
HESAP NO    : 29556027 – 5001
IBAN NO      : TR09 0001 0000 1929 5560 2750 01

 
Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

SAKARYA DİŞ HEKİMLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU

Etkinlik Takvimi